in Dialogue

Inspiring change, development & growth

Tilgang

Vores teoretiske base inspirerer til forandring, udvikling og vækst…

Dialog og deltagelse

Organisationer og grupper består af et komplekst system af individer, teams og grupper, der alle forsøger at gøre deres bedste ud fra hvert deres perspektiv. Vi tror på at folk har gode grunde til at gøre det de gør, selvom disse grunde ikke altid er åbenlyse for andre. Derfor er involvering af personer fra forskellige dele af organisationen i dialog og refleksion over praksis den mest effektive måde at skabe ideer og lede forandringsprocesser. Vores arbejde finder sit teoretiske fundament i systemisk og narrativ tilgang, samt anerkendende udforskning.

Refleksion i praksis

Læring skabes i det net af relationer, hvor resultatet skal implementeres - læring er altså indlejret i konteksten. Det betyder, at vi tager deltagernes erfaringer, handlinger og udfordringer fra deres arbejdshverdag som udgangspunkt for diskussion og udvikling. På den måde sikres relevansen og resultatet. Vi trives derfor, når vi arbejder med grupper af mennesker, der allerede arbejder sammen i teams eller i organisationer, da vi tror, det gør overførslen og holdbarheden af det lærte større. Med andre ord forsøger vi at stimulere refleksion i praksis. Disse ideer er hentet i teorier om situeret læring, communities of practice og action-science.

Innovative og holdbare resultater

Der skabes ejerskab blandt organisationens medlemmer, når de deltager i refleksion over deres praksis, og dermed styrkes følelsen af tilhør og engagement i forhold til at udføre nødvendige tiltag i en forandringsproces. Hermed skabes der holdbare løsninger… men vi vil gerne tage processen et skridt videre og gøre alle involverede i stand til at fortsætte lærings- og udviklingsprocesser selv. Dette sker ved at udvikle individers, teams og gruppers kompetencer i forhold til at møde fremtidige udfordringer med refleksion, der skaber innovative løsninger. Vi tilstræber meningsfulde samtaler og organisatorisk læring, der strækker sig ud over kursus- og mødelokalet. Vores tilgang er inspireret af omfattende forskning i organisationsudvikling og organisatorisk læring.