<< Tilbage til ydelser
Kurser
In Dialogue tilbyder diverse kurser. Alle kurser er baseret på den antagelse, at læring nødvendigvis må kontekstualiseres. Vi tager derfor den konkrete personlige og professionelle udfordring som udgangspunkt for refleksion og diskussion. Derudover sikrer vi, at der kommer konkrete anvendelige ideer og kompetencer ud af kurset.

  • In Dialogue garanterer at læring på vores kurser er kontekstualiseret og derfor relevant for jeres udfordringer.
  • Vi vil med glæde tage en snak med jer om jeres konkrete læringsbehov - hvad vil I gerne være i stand til at gøre (anderledes) bagefter?
  • Vi tror på, at der er et større potentiale for udvikling i styrker end i svagheder, og vi fokuserer derfor på at anvende jeres ressourcer i opnåelse af jeres læringsmål.
  • Samtidig inddrager In Dialogue nye forståelse, modeller og spørgsmål for at udfordre jer til at undersøge mønstre i det, I plejer at gøre, konsekvenserne af disse handlingsmønstre og nye alternativer inden for det valgte emne.
  • Det er vigtigt for In Dialogue at I, når I forlader kurset, er i stand til anvende det I har lært i jeres daglige arbejde.

Lederudvikling
Coaching
Konflikthåndtering
Anerkendende udforskning (appreciative inquiry)
Konsulentuddannelser
Mangfoldighed - internationalt arbejde